tillbaka

2018

Nytt år och ny sommarutställning! Hoppas kunna få till en liten museishop. Vi kommer att lyfta fram Salomon E Henschen. Kanske du får svar på frågan när dog Henschen? Enligt Riksarkivet 4 dec 1930 och Wikipedia 16 dec 1930.Ny ingång? Den 28 maj öppnar portarna.

2017

Sommarutställningen 2017. Vi behöll namnet från förra året.

2016

Tredje året!

2015

Dags för den andra sommarutställning!

2014

Brunnsmuseets första sommarutställning!